Open de apllicatie en selecteer tabblad handmatig spelerslijst maken

Alles is nu verdeeld in 3 kolommen.

Kolom 1 (Rechts) : Spelersdata

Kolom 2 (Midden) Speler en log

Kolom 3 (Links) : Huidige spelerslijst en opgeslagen lijsten

Maak speler aan

Kies een speler uit kolom 1

Druk daarna op (In kolom 2 onder speler)

Je ziet nu de speler in de huidige lijst verschijnen.

Speler aanpassen

   1. Selecteer een speler uit de huidige lijst, de data wordt geladen onder speler in kolom 2
   2. Maak je aanpassingen
   3. Druk op , De speler is aangepast en de lijst wordt herladen

Speler verwijderen

   1. Selecteer een speler uit de hudigelijst, de data wordt geladen
   2. Druk op . De speler wordt verwijderd en de lijst herladen

Spelerslijst opslaan

Voer een naam in onder huidige lijst (Kolom 3) en druk op om de spelerslijst op te slaan. De lijst zie je dan terug onder opgeslagen lijsten in kolom 3.

Opgeslagen spelerslijst aanpassen

Selecteer een spelerslijst onder opgeslagen lijsten en druk op , de lijst word nu geladen onder huidige lijst. Nu kan je je gegevens aanpassen en weer opslaan  zoals in de vorige stappen.

Spelerslijst aanmaken (Als .txt bestand)

Selecteer je spelerslijst onder opgeslagen spelerslijsten en druk op je krijgt nu de keuze waar je het bestand op wilt slaan en de spelerslijst wordt aangemaakt. Deze kan je op de bijgeleverde usb-stick van het scorebord systeem zetten.

2 views